کتاب

کتاب زیر را به طور مشترک با دکتر سلیمان پاک سرشت ترجمه کرده ایم و در مراحل آماده سازی قرار دارد. کتاب از آخرین نوشته های فرانک ونکلی و همکارانش در زمینه ارزیابی تأثیر اجتماعی است. به احتمال قوی کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه خواهد شد.


Social Impact Assessment: Guidance for assessing and managing the social impacts of projects

·         Frank Vanclay

Contributing authors:

  • Ana Maria Esteves

  • Dr. Daniel Franks

  • IIse Aucamp

 


منبع اصلی مطلب : فردین علیخواه؛ دکترای جامعه شناسی
برچسب ها : کتاب
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : ترجمه کتابی جدید